Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Soorten letselschade

U kunt op allerlei manieren letselschade oplopen. Enait Law heeft zeer ruime ervaring met het verhalen van de verschillende soorten letselschade.


Soorten letselschade

Verkeer

Alle verkeersdeelnemers kunnen gewond raken bij een ongeval, of u nu voetganger, fietser, of bestuurder van een motorvoertuig bent (meer lezen).

Gebrekkige wegen of paden

Letselschade die ontstaat doordat de openbare weg, het pad of de stoep onvoldoende is onderhouden (meer lezen).

Werk

Dit is letsel dat ontstaat door een ongeluk bij het uitvoeren van uw werk. bijvoorbeeld door onveilige arbeidsomstandigheden (meer lezen).

Medische fout

Een arts of andere zorgverlener moet zijn of haar werk naar behoren uitvoeren. Er is sprake van een medische fout als redelijkerwijs van de arts had mogen worden verwacht dat hij de ingreep of behandeling anders had moeten uitvoeren (meer lezen).

Sport of spel

Schade opgelopen tijdens het beoefenen van sport, zoals paardrijden, voetbal en hockey (meer lezen).

Dieren

Letsel veroorzaakt door dieren, zoals hondenbeten of een trap van een paard (meer lezen).

Producten

Letselschade door een gebrekkig product, dat bij normaal gebruik schade heeft veroorzaakt (meer lezen).

Overlijden naaste

Schade voor nabestaanden als gevolg van het overlijden van een familielid (meer lezen).

Definitie

Alle verkeersdeelnemers kunnen betrokken raken bij een verkeersongeval, of u nu voetganger, fietser, of bestuurder van een motorvoertuig bent. Daarbij kan iemand gewond raken.

Voorbeelden en oorzaken

Een overstekende voetganger wordt bijvoorbeeld aangereden op een zebrapad door een automobilist die niet oplet. Een ander voorbeeld: u staat stil in een file en iemand rijdt achterop tegen uw auto aan. In beide gevallen is er een verkeersfout gemaakt door de andere partij.

Aansprakelijkheid

Als het ongeval is veroorzaakt door de schuld van een ander, kan Enait Law de WA-verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Letselschade die ontstaat doordat de openbare weg, het pad of de stoep onvoldoende is onderhouden.

Voorbeelden en oorzaken

Amir valt bijvoorbeeld over een kapotte stoeptegel en breekt zijn enkel. Een ander voorbeeld is een bromfietser die 's avonds in een gat in de weg rijdt, over de kop slaat en een zware hersenschudding oploopt.

Aansprakelijkheid

De gemeente, provincie, waterschap of staat zorgt als 'wegbeheerder' voor het onderhoud van weg, fietspad of stoep, zodat deze goed begaanbaar zijn. Als u de wegen niet normaal kunt gebruiken, moet hiervoor gewaarschuwd worden. Wordt daar niet goed voor gezorgd, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor de ongevallen die daardoor plaatsvinden.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Dit is letsel dat ontstaat door een ongeval bij het uitvoeren van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld door onveilige arbeidsomstandigheden. Er wordt ook wel gesproken van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval.

Voorbeelden en oorzaken

Een bouwvakker valt bijvoorbeeld van een steiger en loopt rugletsel op of een machinebankwerker raakt een vinger kwijt door een onveilige machine. Ongevallen met verstrekkende gevolgen.

Aansprakelijkheid

Uitgezocht moet worden of de werkgever aansprakelijk is. Voldeden de arbeidsomstandigheden en de gebruikte apparaten aan de voorgeschreven veiligheidseisen? Waren de instructies voor het uitvoeren van het werk duidelijk? Heeft uw werkgever alles gedaan om het ongeval te voorkomen? Is het voorval gemeld bij de Arbeidsinspectie?

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Een arts of andere zorgverlener moet zijn of haar werk naar behoren uitvoeren. Er is sprake van een medische fout als redelijkerwijs van de arts had mogen worden verwacht dat hij de ingreep of behandeling anders had moeten uitvoeren.

Voorbeelden en oorzaken

Na een blindedarmoperatie blijkt dat er een verbandgaasje in uw buik is achtergebleven. Of u struikelt en loopt een gebroken arm op. Op de Eerste Hulp worden röntgenfoto's gemaakt van uw arm, maar de radioloog mist de armbreuk waardoor de arm een afwijkende stand ontwikkelt. Hierdoor moet u geopereerd worden om de schade te herstellen. U kunt ook denken aan verkeerde operatietechnieken, onvoldoende nazorg of het toedienen van verkeerde medicijnen.

Aansprakelijkheid

Het is bij medische fouten vaak moeilijk vast te stellen wie daarvoor verantwoordelijk is en wie aansprakelijk gesteld kan worden. Bij instellingen als ziekenhuizen wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de fouten van alle medewerkers, ook als zij niet meer in dienst zijn.

Om te kunnen beoordelen of een arts een fout heeft gemaakt, moet worden vastgesteld of de arts zorgvuldig heeft gehandeld volgens de normen van de beroepsgroep.

Als een medische behandeling een slecht resultaat oplevert, betekent dat niet altijd dat er een medische fout is gemaakt. Fout gegaan betekent dus niet automatisch fout gedaan. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie waar de arts niets aan kan doen. Daarnaast is de arts niet verantwoordelijk voor de armbreuk.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals medische kosten, reiskosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na de medische fout of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Het is algemeen bekend dat u, wanneer u sport, altijd een verhoogd risico loopt op ongelukken en blessures. Beoordeeld zal moeten worden of er bij een sportongeval sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de schade is ontstaan doordat de normale spelregels zijn overtreden.

Voorbeelden en oorzaken

Denk aan een val van een ruiter tijdens paardrijles, een pijl uit een handboog die verkeerd terecht komt of een vechtpartij op het voetbalveld.

Een voorbeeld is de tienjarige Farieda die tijdens een gymles uit de ringen viel en haar been brak.

Aansprakelijkheid

Als deze schade wordt veroorzaakt binnen het normale spel en er volgens de spelregels wordt gespeeld, dan kan uw schade niet worden verhaald en dient u uw eigen schade te dragen. Wanneer u dus binnen een normaal hockeyspel een stick tegen uw been krijgt en letsel oploopt, is de andere partij is niet aansprakelijk voor uw schade.

Dit kan anders zijn wanneer iemand u tijdens datzelfde spel met een stick slaat als u de bal al heeft doorgespeeld. Voor het bepalen van de aansprakelijkheid zijn dit vaak lastige situaties en het is dan ook moeilijk te bewijzen dat er aansprakelijkheid is. Beoordeeld zal moeten worden of er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de andere partij de spelregels op grove wijze heeft overtreden.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Bij letselschade door dieren gaat het om de schade die u heeft opgelopen door dieren, zoals hondenbeten of een trap van een paard.

Voorbeelden en oorzaken

Toen Hakan hardliep in het park, werd hij fors in zijn onderbeen gebeten door een loslopende hond. Hierdoor kon Hakan zijn werk als postbode geruime tijd niet kunnen doen.

Aansprakelijkheid

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de schade die dat dier aan iemand toebrengt. In het geval van Hakan is dat dus de eigenaar van de hond.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Het gaat hier om letselschade door een gebrekkig product, dat bij normaal gebruik schade heeft veroorzaakt.

Voorbeelden en oorzaken

Een shampoofabrikant brengt een nieuwe shampoo op de markt. U koopt deze shampoo bij uw drogist, maar na een aantal keer wassen krijgt u ernstige huiduitslag. U heeft het product normaal gebruikt. De schade kan dan worden gevorderd bij degene die het product op de markt heeft gebracht.

Aansprakelijkheid

Degene die een product op de markt brengt, is aansprakelijk als er door dat product schade ontstaat. Het kan daarbij gaan om de fabrikant, importeur, leverancier of een andere betrokken partij.

Het gaat bij productaansprakelijkheid niet over producten die niet goed werken of kapot zijn gegaan. Belangrijk is om te weten dat er sprake is van een afwijkende verjaringstermijn, namelijk 3 jaar. Dat betekent dat de producent binnen 3 jaar aansprakelijk gesteld moet worden.

Schadeposten en vergoedingen

Soms zijn er direct na het ongeval veel onkosten zoals de schade aan uw kleding, medische kosten, reiskosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Definitie

Schade door overlijden van een naaste bestaat uit de kosten van de begrafenis of crematie. Daarnaast bestaat het uit de schade die bepaalde nabestaanden kunnen vorderen die financieel werden onderhouden door de overledene.

Voorbeelden en oorzaken

Een auto-ongeval kan fataal aflopen of iemand kan door toediening van verkeerde medicijnen overlijden of een werknemer overlijdt als gevolg van een val van een onveilige steiger.

Aansprakelijkheid

Enait Law zal voor u onderzoeken of het overlijden het gevolg is van een medische fout of een gevolg van een verkeersongeval.

Schadeposten en vergoedingen

De kosten van de begrafenis of de crematie kan Enait Law voor u verhalen. Enait Law rekent voor u uit wat de financiële gevolgen zijn van het overlijden. In Nederland kennen we geen recht op smartengeld voor nabestaanden.