Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Schade melden

Enait Law helpt slachtoffers bij het verhalen van hun schade op de partij die aansprakelijk is. Enait Law is in heel Nederland actief. Dus waar u ook woont, wij kunnen uw zaak behandelen.

Het traject begint met het melden van uw schade. Neem contact met ons op via telefoonnummer 085 – 8000 254 of mail naar info@enait.nl.

Onze aanpak

Elke persoon is anders en elk letsel is anders. Toch worden in de meeste gevallen de volgende stappen gezet.

Schade melden bij Enait Law

Aansprakelijk stellen

Verzamelen informatie

Nader onderzoek gevolgen letsel

Letselschade definitief vaststellen en overeenkomst

Wie komt u tegen?

Tijdens het letselschadetraject krijgt u te maken met allerlei organisaties en mensen. Enait Law heeft de belangrijkste voor u in een overzicht gezet

Schade melden bij Enait Law

U kunt contact opnemen met Enait Law om de letselschade te melden. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Enait Law zoekt dan meteen uit wie van onze letselschade-experts uw zaak het beste kan behandelen.

Deze letselschade-expert neemt zo snel mogelijk contact met u op. Hij of zij behartigt uw belangen gedurende het hele letselschadetraject. Hij heeft namens u contact met alle verschillende partijen.

Tijdens het eerste gesprek bespreken wij met u wat er is gebeurd, wat de schade is, en wat de mogelijkheden en kansen van uw zaak zijn.

Belangrijk daarbij is het onderzoeken van de aansprakelijkheid.

Enait Law vindt het belangrijk dat het letselschade traject voor u zo goed en efficiënt mogelijk verloopt.

Voorschot

Ondertussen kunt u door uw letsel al te maken krijgen met extra kosten voor huishouden, vervoer, oppas, ziektekosten en dergelijke. U kunt bijvoorbeeld het werk in en om het huis niet meer zelf doen. Dan zult u regelmatig hulp moeten inhuren. In dat geval kunnen we tussentijds een voorschot aanvragen op de schadevergoeding.

Aansprakelijk stellen

Enait Law onderzoekt samen met u wie aansprakelijk is voor uw schade. Zodra dat duidelijk is, stellen we degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Meestal betekent dat eigenlijk dat we zijn of haar verzekeraar aansprakelijk stellen.

Erkenning aansprakelijkheid

De andere partij kan de aansprakelijkheid afwijzen, gedeeltelijk erkennen of volledig erkennen. Bij afwijzing of gedeeltelijke erkenning gaan wij nader onderzoek doen naar de aansprakelijkheid.

Kosten

Als letsel veroorzaakt is door uw eigen toedoen, dan is er geen andere partij die de schade kan vergoeden. Het kan ook zijn dat u en de andere partij allebei voor een deel aansprakelijk zijn. U krijgt dan dus maar een deel van de schade vergoed. Wij maken dan afspraken met u over de kosten voor onze begeleiding.

De kosten die Enait Law maakt, worden verhaald op de aansprakelijke partij. Het eerste gesprek met onze letselschade-expert is altijd gratis en geheel vrijblijvend. U zit dus nergens aan vast. Wanneer de letselschade buiten uw eigen schuld is ontstaan en/of als er sprake is van aansprakelijkheid van de andere partij, dan komt uw schade in principe voor vergoeding in aanmerking.

Verzamelen informatie

Nadat de andere partij aansprakelijk is gesteld, wordt er aanvullende informatie verzameld en uitgewisseld tussen de partijen.

De informatie verzamelen we bijvoorbeeld bij de politie, getuigen, huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of anderen. Dit doen we samen met u, en met uw toestemming, zodat u altijd op de hoogte bent en goed voorbereid beslissingen kunt nemen.

Dit is nodig voor de beoordeling van het letsel en het bepalen van de schade.

Daarbij gaat het om materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Dit betekent bijvoorbeeld: beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade veroorzaakt door het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Nader onderzoek gevolgen letsel

Op basis van de verzamelde informatie kan worden uitgezocht wat de gevolgen zijn van het letsel voor uw gezondheid en uw dagelijks leven.

Hiervoor kunnen een of meer 'driegesprekken' nodig zijn tussen u, uw belangenbehartiger en die van de andere partij. Het is onze ervaring dat het prettig is dit bij u thuis te doen.

Dit deel van het traject is soms langdurig, bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om te bepalen wat precies de schade is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het lang duurt voor u genezen bent. Het is dan belangrijk om goed uit te zoeken welke schade u precies lijdt door het ongeluk of de medische fout.

Medische eindsituatie

Het is bij letsel erg belangrijk te wachten totdat de 'medische eindsituatie' bereikt is. Soms wordt een medische expertise gedaan. Een medisch specialist stelt dan vast wat u wel en wat u niet meer kunt.

Gevolgen voor uw werk

Het kan zo zijn dat u uw werk niet meer (helemaal) kunt doen. Om u daarin te helpen kan het verstandig zijn samen te werken met een arbeidsdeskundige om dit te onderzoeken. Indien nodig, kan deze u helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie, bijvoorbeeld met het regelen van omscholing of aanpassingen op uw werkplek.

Letselschade definitief vaststellen en overeenkomst

Als alle medische gevolgen van het letsel duidelijk zijn, overleggen wij met u over de definitieve schadevergoeding. Daarbij worden alle schadeposten besproken.

Schadevergoeding

Soms schakelt Enait Law daarvoor een rekenbureau in, bijvoorbeeld om uit te rekenen hoeveel u door het letsel minder verdient en pensioen opbouwt.

Vervolgens dienen wij een vordering in bij de aansprakelijke partij. Soms ontstaat discussie over de hoogte van sommige schadeposten. Enait Law streeft daarbij een zo goed mogelijk resultaat na.

Overeenkomst

Als alle partijen het eens zijn, wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Daarbij kijken we eerst of er een voorbehoud nodig is, bijvoorbeeld omdat die 'medische eindsituatie' nog niet is bereikt. Dan heet dat een 'afwikkeling onder voorbehoud', waarmee u in de toekomst op de zaak kunt terugkomen.

Zodra de eindovereenkomst door alle partijen is getekend, wordt het schadebedrag door de aansprakelijke partij aan u betaald.

Afronding letselschadetraject

Als alle stappen zijn gezet in het dossier en de schadevergoeding is betaald, dan kan de zaak worden afgesloten. Daarmee is het letselschade-traject formeel gezien afgerond. Zijn er daarna nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen.

Bestuursrecht

Meer informatie volgt.