Laden...

Mijn online dossier

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Interview blad Vreihijd

3 mei 2012


Mohammed Faizel Ali Enait (1974) is een Nederlandse advocaat. Hij is ook Moslim. Hij geeft mannen noch vrouwen een hand en hij weigert op te staan voor de rechter. Hij betoogt dat de samenleving weinig ruimte geeft aan de culturen van achtergestelde groepen. Hij roept de rechtsprekende macht op een buiten-juridisch moreel gezichtspunt aan te nemen en gids te worden voor het gidsland dat het morele kompas is kwijtgeraakt.


Waar vecht je voor?

“Wat ik sensoreer en sondeer, is dat rechters teveel hun oor te luister leggen bij de politiek gecultiveerde onderbuik-sentimenten in de samenleving, de mening van de massa, terwijl ze een meta-standpunt zouden moeten innemen. Hierdoor leven we al een geruime tijd in een rechtersstaat en niet in een rechtsstaat. De rechter is geen onpartijdige toeschouwer in het felle multiculturele debat dat woedt in ons land, maar is als gepolitiseerde en activistische actor partij in het steek-en schaakspel van de witte identiteitspolitiek. De eigen witte moraliteit van rechters sijpelt door in arresten, vonnissen en beschikkingen. De rechter moet het geweten van de rechtsstaat willen zijn en niet zoals thans gebeurt de onderbuik van de rechtsstaat willen vertolken. Nu is de rechter de bespeelbare buikspreekpop van populisten. Rechters moeten een moedige morele elite zijn die rechte ruggen blijven houden in het land van de geborneerde gebochelden. Holding the moral high ground, in ethisch parlance betekent dat rechters een universeel erkend standaard van gerechtigheid en moraliteit moeten belichamen. Rechters moeten de operatoren zijn van includerende rechtspraak en niet van excluderende rechtspraak. Ik vecht, om het in de woorden van Nelson Mandela te zeggen, als a black man in a white man's court, voor includerende rechtspraak waar er ruimte is voor minderheden met een eigen uitgesproken, al dan niet visuele, identiteit."


Ook als gewone mensen zich niet meer in het vonnis herkennen?

“Juist als gewone mensen er zich niet meer in herkennen, zoals ten tijde van Brown v. Board of Education. De abstrahering geeft onafhankelijkheid weer. Zo behoud je een hogere morele autoriteit. Een geabstraheerde rechtsethiek waar niet alleen de autochtone bevolking, waar ook de meeste rechters toe behoren, maar ook de nieuwkomers zich aan kunnen spiegelen. Rechters maken te vaak keuzes vanuit hun eigen achtergrond, in plaats van een geabstraheerde morele positie."


Er moeten meer allochtone rechters komen?

“De deur wordt moedwillig dichtgehouden voor allochtone rechters. Weinig allochtonen hebben een burgerrechten bewustzijn. Ze laten alles over aan de 'witte mecenassen' en begeven zich niet op de frontlinie om hun burgerrechten te verwezenlijken. Maar dat werkt niet, omdat de rancuneuze witte kiezer electoraal meer oplevert voor de witte politieke patriarchen dan de gediscrimineerde zwarte kiezer. Het is een beschavingsgotspe dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst in dit land nog steeds vaker en langer worden gestraft dan autochtonen. In Canada en in het Verenigd Koninkrijk zie je dat, na een lange periode van Sikh-activisme, je daar nu rechters hebt met tulbanden. Inclusieve neutraliteit noem ik dat. Zoiets moet hier, waar vrouwen met hoofddoeken nog steeds worden geweerd uit de rechterlijke macht op grond van nota bene het neutraliteitsargument, ook gebeuren. Exclusieve neutraliteit noem ik dat."


Identificeert u zich met de burgerrechten beweging in de VS?

“In de VS is de burgerrechten beweging eonen verder dan hier. Rechtspraak is de beschavingsbarometer van de maatschappij en onze beschavingsbarometer staat op een historisch laag dieptepunt, kijk maar naar de uitspraak in de zaak van Wilders. Mensen die als de Paladijnse wacht zouden moeten staan voor de rechtsstaat, daarvan zou je denken dat ze het ultieme culminatiepunt vertegenwoordigen van het beste van wat onze beschaving heeft voortgebracht, maar dat valt vaak vies tegen. Denk aan het toetsingsarrest in 1942, toen de Hoge Raad niet durfde op te komen voor hun Joodse collega's. Dat was laf. Dan blijkt beschaving maar een dun vernislaagje te zijn."


Rechters zijn niet dapper genoeg?

“We zijn een natie van ultra-laffe mensen. Eric Holder, nu de Minister van Justitie onder Obama, zij ooit dat hoewel er wat betreft het rassenvraagstuk vooruitgang is geboekt in de VS, de VS in essentie nog steeds “ a nation of cowards" is. De situatie hier ten lande is vele malen deplorabeler. De rechter is liever blo Jan dan do Jan, die zich te als dood vis laat meesleuren met de stroming van de tijd.“


Maar mensen zullen altijd last hebben van vooroordelen?

“Het gaat er vooral over om op wat voor manier daar sturing aan wordt gegeven. Hoe makkelijk laat je je als rechter meevoeren door je eigen vooroordelen of door de ideeën in de samenleving?"


En de emancipatie van onderop dan?

“De allochtone bevolking moet meer intellectuele spierkracht krijgen. Maar ik heb voor de nieuwe generatie grote hoop. De nieuwe generatie snapt me, snapt waar ik mee bezig ben. Maar ik ben vooralsnog als een minderheid van de minderheid op een one man mission. Op een omgekeerde mission civilisatrice tegen de gevestigde orthodoxie die heerst ten aanzien van buitengroepen."


Klinkt eenzaam, kwetsbaar.

“Ik word natuurlijk belastert, beschimpt, bespot en bespuugd, ' it's all in the game'. Lenin zei ooit: “Als je niet bereid bent op je buik te kruipen in de modder, dan kun je geen revolutie teweeg brengen."


Je bent een vrijheidstrijder?

“Ik sta voor vrijheid. Ik wil niet dat de staat mij het goede leven oplegt. Na 2001 is de definitie der dingen veranderd. Dit ten detrimente van sommige groepen in onze samenleving. Maar alles kan veranderen. Cultuur is vloeibaar. Kijk naar de emancipatie van homoseksuelen. Dat ging opeens heel snel. Ik heb goede hoop."


Wat versta je onder vrijheid?

“Vrijheid heeft verschillende facetten. Het is moeilijk ontleedbaar. Ik wil het gevoel hebben dat ik kan leven zoals ik wil, geloven kan wat ik wil, lezen kan wat ik wil en denken wat ik wil. Definitie geven aan mezelf; zelfdefinitie. Charles Taylor zei ooit: “ If I will live my life the way you want me to live my life, I will miss the point of my life." Ik kan mij hierin herkennen."


Wie zijn je helden?

“De profeten uit de profetische traditie. Dat zijn de monotheïstische iconoclasten, vrijheidsstrijders, mensen die zich tegen de gevestigde orde durfden te keren. Jezus ranselde de geldwisselaars die het hele land uitbuitten uit de tempel. Mozes bevrijde zijn volk uit slavernij."


Hoe verbindt je de rechtsstaat met je religieuze kant?

“Al-Ghazali (1058-1111) heeft de vraag ooit gesteld en beantwoord of het mogelijk is dat een rechtssysteem en een samenleving dat niet door gelovigen is vormgegeven toch eerlijk en rechtvaardig kan zijn. Hij betoogde van wel. Als advocaat kijk ik moreel-kritisch naar de democratische rechtstaat, of de demon-cratische rechtersstaat die het thans na haar zondeval is."

http://castrumperegrini.org/wp-content/uploads/2012/04/Magazine-VREIHIJD-mei-2012.pdf