wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Code is incorrect!

Fout

U bent iets vergeten!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Schadevergoeding

Na het ongeval moeten er allerlei zaken geregeld worden en vaak mist u inkomen. Ook de extra kosten kunnen al snel behoorlijk oplopen. Denk hierbij aan kosten voor medische zorg, hulp bij revalidatie, extra huishoudelijke hulp, gezinshulp, invalskrachten of aanpassingen aan de woning. De financiële gevolgen van een letsel zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de letselschade.


Schadevergoeding

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke.

Behalve de direct zichtbare schade, zoals beschadigingen aan spullen (bijvoorbeeld auto, motor, fiets, bromfiets, kinderwagen, rollator, caravan, boot, bagage, bril, kleding en schoeisel), kunnen er ook nog andere kosten zijn. Denk hierbij aan de kosten die gemaakt worden voor het inhuren van (tijdelijke) huishoudelijke hulp, voor het huren van hulpmiddelen en voor medische voorzieningen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Voorbeelden van materiële schade bij letselschade zijn:

 • medische kosten (o.a. eigen risico van de zorgverzekering)
 • kosten in en rondom het huis (o.a. hulp in de huishouding, werk in de tuin, onderhoud van het huis)
 • extra kosten voor persoonlijke verzorging
 • aanpassingen woning of auto
 • extra kosten voor vakanties
 • verhuiskosten
 • extra slijtage kleding
 • minder inkomsten
 • extra vervoerskosten
 • kosten ziekenhuisverblijf
 • hogere verzekeringspremies
 • wettelijke rente
 • kosten voor het verhalen van de schade (buitengerechtelijke kosten)

Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • de pijn en het ongemak door een ongeval
 • blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen
 • littekens
 • het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep of hobby
 • verdriet door het wegvallen van sociale contacten.

Alleen het slachtoffer zelf heeft recht op smartengeld. In bijzondere gevallen kan men recht hebben op schadevergoeding voor shockschade na de confrontatie met een zeer ernstig ongeval.